Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

SYFTE

Vi skyddar din integritet. Du kan känna dig trygg när du anförtror din personliga information till oss. Därför har vi fastställt denna policy. Den bygger på två regelverk gällande behandling av personuppgifter inom optikbranschen, patientdatafilen och den nya dataskyddsförordningen, och tydliggör hur vi arbetar för att se till dina rättigheter, din integritet och din säkerhet som patient.

Syftet med denna policy är att berätta hur vi behandlar dina personuppgifter, vem som kommer att ha tillgång till informationen, vilka villkor som finns och hur du kan dra nytta av dina rättigheter.

VARFÖR BEHÖVER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar dina personuppgifter i första hand för att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för ändamålet.

Vi behöver dina personuppgifter för att ge dig god service och rätt behandling gällande din synvård. De personuppgifter vi har eller har relaterat till vården hanteras i vår journal över medicinska data, såsom receptet som du fyller i när du beställer ett par YouZee Clip-In. Dessa uppgifter omfattas av patientdatalagen och vi är skyldiga att lagra i minst 10 år.

Vi vill även ge dig en bra service gällande marknadsföring, uppföljning och information. Vi behöver även dina personuppgifter för att följa lagar och utföra kund- och marknadsanalyser. För detta behöver vi ditt samtycke. Om du är en ny kund ställer vi den frågan. Är du befintlig kund har vi oftast ett avtal.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Vi kommer inte längre att behandla dina personuppgifter eller skaffa nya, förutsatt att det inte är nödvändigt för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har en laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i något fall, annat än när det krävs för att fullgöra skyldigheter enligt avtal och lag. Här är exempel på personuppgifter vi behandlar:

 • namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Ålder
 • Födelsedatum
 • Kön
 • Inloggningsdetaljer
 • Kreditkortsnummer och annan bankrelaterad information
 • Uppgifter som du själv registrerat och frivilligt uppger

Vi kan komma åt din personliga information på olika sätt, inklusive följande:

 • Detaljer du ger oss direkt
 • Data som registreras när du besöker vår webbplats
 • Information som vi får från offentliga register
 • Information som vi får när du registrerar dig för nyhetsbrev och andra mail.
 • Information som vi får när vi svarar på enkäter
 • Information som vi får när du kontaktar oss, söker jobb hos oss, besöker oss eller på annat sätt kontaktar oss

VILKEN INFORMATION GER VI TILL DIG?

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi kommer att använda dem, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagar och hur du använder dem. Du kommer även att informeras om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kontaktar oss om du har frågor eller behöver lämna en förfrågan eller begäran angående dina personuppgifter och/eller rättigheter.

BEHANDLAS DIN PERSONUPPGIFTER PÅ ETT SÄKERT SÄTT?

Vi har rutiner och rutiner för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast anställda och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

När det gäller känsliga personuppgifter har vi etablerat särskild autentisering, vilket innebär ett högre skydd av dina personuppgifter. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i hög grad mot intrång, förstörelse och andra förändringar som kan äventyra din integritet.

Vår IT-säkerhet kommer att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt.

NÄR DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal och säkerställer att personuppgifter behandlas på ett säkert sätt.

ANSVAR

YouZee AB är en personligt ansvarig person, vilket innebär att vi är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och användningen av dina rättigheter.